kingsman logo.png

OM KINGSMAN ESPORT

Kingsman Esport er en ny, norsk e-sport klubb & organisasjon som ble grunnlagt 01.08.21 av Svenn O.Jacobsen Aka Jacootacoo (twitch). Han har vært i e-sport gamet i over 1.5 år og hadde tidere klubbleder rolle og drev Maniax Gaming Club, som hadde 500+ medlemmer og flere lag i Telenorligaen som skiftet navn til Telialigaen.
Klubben består av diverse lag som konkurrerer i Norges største E-sport liga, Teligaligaen og har
lag innen CSGO, PubG og vi satser på å dekke lag innen samtlige spillgrener.
Kingsman Esport ønsker også å delta på ulike store eventer, arrangementer som datatreff, innkludere seg i nerdekulturen og da snakker i om alt fra gaming til e-sport, streaming, cosplay veldedige formål.
Først og fremst er Kingsman E-sport en e-sport organisasjon og en klubb, men med et community bak seg som
supporter og støtter lag og spillere.
Vi som organisasjon, har som mål å innkludere barn, unge, ungdom har klare visjoner og mål om å skape rom gaming, løring av e-sport, felles innkludering og sosialt